Detailní data detektoru oblačnosti

Naměřená data v 6.10.2022 - 15:52
Detekce stavu
Výška nejnižšího oblaku - m
Výška druhého nejnižšího oblaku - m
Výška nejvyššího oblaku - m
Stav oblohy
Množství oblaků v 1. vrstvě -
Výška 1. vrstvy oblaků - m
Množství oblaků v 2. vrstvě -
Výška 2. vrstvy oblaků - m
Množství oblaků v 3. vrstvě -
Výška 3. vrstvy oblaků - m
Množství oblaků v 4. vrstvě -
Výška 4. vrstvy oblaků - m
Technické informace
Energie laserového impulzu 0 %
Teplota laserového vysílače 0 °C
Citlivost přijímače 0 %
Znečistění okénka 0 mV
Úhel naklonění 0 °
Světlo pozadí 0 mV


Čas Stav Výška
1. vrstva
Výška
2. vrstva
Výška
3. vrstva
Množství
1. vrstva
Množství
2. vrstva
Množství
3. vrstva
16:29
16:28
16:18
16:09
16:08
16:03
16:01
15:52
15:51
15:45
15:36
15:31
15:27
15:25
15:05
15:04
15:02
14:59
14:56
14:46
14:41
14:27
14:18
14:03
14:02
13:55
13:50
13:46
13:42