Aktuality

  • ultrazvukové měření výšky sněhové pokrývky - HOTOVO, testuje se...
  • laserové měření výšky sněhové pokrývky - HOTOVO, testuje se...
  • měření přírodního radiačního pozadí - HOTOVO, testuje se...
  • měření prachových částic v ovzduší (PM2.5, PM10) - HOTOVO, testuje se...
3. 11. 2019 přidáno měření výšky vodní hladiny a teploty vody ve studni pomocí hydro stanice Fiedler-Magr H1 a tlakové sondy DRUCK PTX 1830
20. 10. 2019 přidáno měření půdní vlhkosti v hloubce 50 cm
14. 7. 2019 opraveno měření výšky sněhové pokrývky a měření teploty a vlhkosti DHT22 po blízkém úderu blesku a nově nainstalováno pokusné měření teploty a vlhkosti vzduchu ve 2m (Meteoservis Metcover kryt) pomocí velmi přesného senzoru SHT35
23. 6. 2019 nainstalováno pokusné měření teploty a vlhkosti vzduchu ve 2m (Metcover kryt) pomocí senzoru DHT22
1. 6. 2019 nainstalován detektor polétavého prachu PMS5003 měřící PM1.0, PM2.5, PM10
25. 4. 2019 na web přidány grafy a tabulkové statistiky s výškou sněhové pokrývky a denního dávkového příkonu (radioaktivity ovzduší)
31. 3. 2019 instalace dvou geigerových počítačů (měřičů radioaktivity) s různými rozsahy a citlivostí detekce s hodnotou integrace (aktualizací dat) 1x za 10 minut
16. 12. 2018 instalace laserového měřiče výšky sněhové pokrývky
12. 12. 2018 spuštění kompletně nových webových stránek meteostanice
9. 12. 2018 instalace ultrazvukového měřiče výšky sněhové pokrývky
4. 11. 2018 oprava anemometru - vyměněn magnetický mikrospínač snímající rychlost větru
19. 10. 2018 porucha anemometru - nulová rychlost větru
x. 7. 2018 porucha srážkoměru - chybná registrace srážek, opraveno výměnou magnetického mikrospínače snímajícího počet překlopení člunku srážkoměru
x. x. 2018 starší záznamy budou postupně doplněny...
15. 7. 2017 instalace nového detektoru srážek Vaisala DRD-11A zakoupeného na eBay (nejvyšší přesnost detekce).
x. 3. 2017 postupné zprovozňování nového systému měření teplot 1-wire, detekce srážek, ovládání vyhřívání srážkoměru, atd.
x. x. 2017 starší záznamy budou postupně doplněny...
x. x. 2016 starší záznamy budou postupně doplněny...
x. x. 2015 starší záznamy budou postupně doplněny...
18. 5. 2014 k detektoru blesků přidán detektor a anténa snímající elektrického pole bleskových výbojů.
16. 2. 2014 nainstalován nový detektor blesků Blitzortung.org - verze RED.
x. x. 2015 starší záznamy budou postupně doplněny...
23. 2. 2013 nainstalován detektor blesků Blitzortung.org - verze GREEN.
21. 1. 2013 dokončena stránka měsíčních statistik.
23. 3. 2012 spuštěny nové webové stránky.
18. 3. 2012 čidlo pro detekci intenziti slunečního záření bylo instalováno na definitivní místo - střecha kulny, kde není ovlivňováno stromy.
11. 3. 2012 instalováno čidlo vlhkosti půdy v hloubce 10 cm a na provizorní místo přiděláno kalibrované čidlo globálního slunečního záření.
 
3. 2. 2012 naměřena nejnižší teplota vzduchu od začátku měření a to -21.0 °C v 05:23 SEČ společně s nejnižší přízemní teplotou -25.31 °C naměřenou v 05:28 SEČ.
26-27. 8. 2011 po velmi dlouhé době nastala tropická noc. Teplota v 21h byla více než 25 °C a za celou noc neklesla pod 22 °C.
26. 8. 2011 nastal tropický den. Teplota ve 2 metrech nad zemí v 17:05 přesáhla 30.3 °C.
20. 12. 2010 instalace 1-wire teplotního čidla ve 2m a vlhkostního čidla HIH-4021 v radiačním krytu Metcover + čidla globálního slunečního záření.
 
26. 11. 2010 výměna detektoru srážek za vyhřívaný kapacitní, který má daleko vyšší přesnost detekce.
15. 11. 2010 začátek ukládání veškerých dat do databáze.
 
24. 10. 2010 instalace 1-wire teplotních čidel DS18B20 - přízemní teplota, půdní teploty v 5, 10, 20, 50 a 100cm, teplota ve srážkoměru, detektoru srážek a zapojení kabelů k vyhřívání srážkoměru.
17. 10. 2010 instalace nového vysílače pro bezdrátové připojení anemometru a jeho přemístění na konzoli nad štít střechy.
10. 10. 2010 zakopání trubek pro kabely k 1-wire čidlům, detekci srážek, vyhřívání srážkoměru a další.
 
15. 8. 2010 rozšíření meteostanice Davis o nový vysílač pro připojení teplotních a vlhkostních čidel a 4 kusy teplotních čidel, které měří teplotu půdy v 10 a 50 cm, přízemní teplotu a teplotu bazénu.
15. 8. 2010 instalována nová meteorologická stanice Davis Vantage2 Pro.
 
6. 6. 2010 zprovozněna první elektronická meteorologická stanice La-crosse WS3600.