Schéma meteorologické stanice

Tato stránka zobrazuje grafické znázornění instalovaných přístrojů a měřidel na meteorologické stanici.

Schéma stanice Maršov u Úpice